Polityka prywatności

Preambuła

Ochrona Twoich danych jest dla nas ważna. Przeczytaj naszą politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak zbieramy, wykorzystujemy, przechowujemy i zabezpieczamy Twoje dane osobowe oraz jakie masz prawa jako osoba, której dane dotyczą. Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe traktujemy jako poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych dotyczy korzystania z naszej aplikacji.

1. Dane kontaktowe podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie Twoich danych

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego dalej „RODO”) i innych krajowych przepisów o ochronie danych jest:

Christian Merk
Verdistr. 31, 89518 Heidenheim, Niemcy
Poczta: hello@minimalnotepad.com

2. Ogólne informacje o przetwarzaniu danych przez naszą aplikację

Nasza aplikacja w ogóle nie gromadzi żadnych danych osobowych. Nasza aplikacja jest instalowana lokalnie na Twoim urządzeniu za pośrednictwem App Store. Korzystając z naszej aplikacji, nie nawiązujesz żadnego połączenia internetowego z naszymi serwerami (nie mamy nawet serwera dla naszych aplikacji). Jeśli dobrowolnie i wyraźnie zgodzisz się na przesyłanie anonimowych raportów o awariach, możemy uzyskać dostęp do tych informacji za pośrednictwem narzędzi programistycznych dostarczonych przez Apple. Raporty o awariach nie zawierają żadnych danych osobowych.

3. Gromadzenie, przechowywanie i wykorzystywanie danych osobowych przez pośredników

W celu dystrybucji naszych aplikacji korzystamy z Apple App Store. Korzystając z tej usługi w celu pobrania naszej aplikacji na swoje urządzenie, możliwe jest, że dane osobowe zostaną przekazane stronom trzecim. Również korzystając z innych usług, takich jak tworzenie kopii zapasowych danych i raporty o awariach, możliwe jest, że dane osobowe zostaną przesłane stronom trzecim. Przed skorzystaniem z tych usług zapoznaj się z odpowiednią polityką prywatności.