Zásady ochrany osobních údajů

Preambule

Ochrana vašich údajů je pro nás důležitá. Přečtěte si prosím naše zásady ochrany osobních údajů a dozvíte se více o tom, jak shromažďujeme, používáme, ukládáme a zabezpečujeme vaše osobní údaje a jaká práva máte jako subjekt údajů. Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a tímto prohlášením o ochraně údajů. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na používání naší aplikace.

1. Kontaktní údaje strany odpovědné za zpracování vašich údajů

Zodpovědnou stranou ve smyslu obecného nařízení o ochraně údajů (dále jen „GDPR“) a dalších národních zákonů o ochraně údajů je:

Christian Merk
Verdistr. 31, 89518 Heidenheim, Německo
Mail: hello@minimalnotepad.com

2. Obecné informace o zpracování dat naší aplikací

Naše aplikace vůbec neshromažďuje žádné osobní údaje. Naše aplikace je nainstalována místně do vašeho zařízení prostřednictvím App Store. Používáním naší aplikace nenavazujete žádné internetové připojení k našim serverům (pro naše aplikace nemáme ani server). Pokud dobrovolně a výslovně souhlasíte s přenosem anonymních zpráv o selhání, můžeme k těmto informacím získat přístup pomocí vývojářských nástrojů poskytovaných společností Apple. Havarijní zprávy neobsahují žádné osobní údaje.

3. Shromažďování, ukládání a používání osobních údajů zprostředkovateli

K distribuci našich aplikací používáme Apple App Store. Pomocí této služby ke stažení naší aplikace do vašeho zařízení je možné, že budou osobní údaje přenášeny třetím stranám. Také pomocí dalších služeb, jako je zálohování dat a zprávy o selhání, je možné, že se osobní údaje přenášejí na třetí stranu. Před použitím těchto služeb si prosím přečtěte příslušné zásady ochrany osobních údajů.