Zásady ochrany osobných údajov

Preambula

Ochrana vašich údajov je pre nás dôležitá. Prečítajte si naše pravidlá ochrany osobných údajov a dozviete sa viac o tom, ako zhromažďujeme, používame, ukladáme a chránime vaše osobné informácie a aké práva máte ako dotknutá osoba. Prevádzkovatelia týchto stránok berú ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov a týmto vyhlásením o ochrane údajov. Toto vyhlásenie o ochrane údajov sa vzťahuje na používanie našej aplikácie.

1. Kontaktné údaje strany zodpovednej za spracovanie vašich údajov

Zodpovednou stranou v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „GDPR“) a ďalších vnútroštátnych zákonov o ochrane údajov je:

Christian Merk
Verdistr. 31, 89518 Heidenheim, Nemecko
Mail: hello@minimalnotepad.com

2. Všeobecné informácie o spracovaní údajov našou aplikáciou

Naša aplikácia nezhromažďuje vôbec žiadne osobné údaje. Naša aplikácia je nainštalovaná lokálne do vášho zariadenia prostredníctvom App Store. Používaním našej aplikácie nenadväzujete nijaké internetové pripojenie k našim serverom (pre naše aplikácie nemáme ani server). Ak dobrovoľne a výslovne súhlasíte s prenosom anonymných správ o zlyhaní, môžeme k týmto informáciám získať prístup pomocou vývojárskych nástrojov poskytovaných spoločnosťou Apple. Hlásenia o zlyhaní neobsahujú žiadne osobné informácie.

3. Zhromažďovanie, uchovávanie a používanie osobných údajov sprostredkovateľmi

Na distribúciu našich aplikácií používame Apple App Store. Použitím tejto služby na stiahnutie našej aplikácie do vášho zariadenia je možné, že sa osobné informácie prenášajú tretím stranám. Je tiež možné, že pomocou ďalších služieb, ako sú zálohovanie údajov a správy o zlyhaní, sa osobné údaje prenášajú k tretej strane. Pred použitím týchto služieb si prečítajte príslušné zásady ochrany osobných údajov.